lördag 18 februari 2012

Lite politik

Läser många tankvärda artiklar i Fria tidningen.

Grekland
Anders Nordström gör en bra analys av varför situationen i Grekland ser ut som den gör.
Han redovisar att oavsett politisk färg har regeringen misskött sitt uppdrag. Staten har gynnat statsanställda, korruptionen har varit utbredd och många har inte betalat tillräckligt i skatt. Samtidigt kommer den inledda nyliberala vägen att leda till ännu sämre ekonomi och ojämlika villkor. Det är en tidsfråga innan landets ekonomi krakelerar helt och EU:s intresse är att skydda sig själva och bankerna, inte att hjälpa Grekland.

Kommunismen
Svenska politiker sitter i Maos knä, skriver Klas Lindström i en ledare.  ` Maud Olofsson sade sig exempelvis vägra ”sitta i en regering tillsammans med kommunister”.´

Samtidigt som allianspolitiker påstår att kommunismen är det största hotet mot demokratin, håller västvärlden på att göra sig helt beroende av det odemokratiska kommunistiska Kina.

Palestina och Allianspolitiken
”Det kommer hela tiden nya rapporter som visar att den israeliska regeringen flyttat fram sina positioner på flera fronter”, enligt Anna Westers ledare om Allianspolitiken.

Israel rev fler palestinska bostäder under 2011 än något år tidigare. I Jerusalem ökar den etniska rensningen. Våldet från israeliska bosättare ökar mot palestinierna. Samtidigt åker Jan Björklund till Israel för att stärka samarbetet med Israels forskningspolitik.

Erkänn Palestinas rättigheter och agera kraftfullt mot Israels rasitiska politik. Nuvarande politik är en katastrof för alla som står upp för mänskliga rättigheter och jämlika villkor.

Klimatpolitiken
I Sverige betalar hushållen 20 gånger mer än företagen i skatt per utsläppt ton koldioxid.

”Många stora förorenare betalar i praktiken inte för utsläppen. Vissa anläggningar och branscher kan ha fått betydande intäkter utan att ha behövt minska utsläppen eller behövt vidta åtgärder för att minska utsläppen. De ekonomiska incitamenten för att reducera utsläppen minskar och det finns risk att politiken inte blir kostnadseffektiv”. Allt enligt en riksrevisionsrapport.
Kraftvärmeverk eldas ofta med kol, olja och icke förnyelsebar gas. Samtidigt framställer sig dessa energibolag ofta som miljövänliga eftersom de också använder sig av några få procent förnyelsebar energi. Myter sprids om att Sverige tar ansvar för miljön och att vi minskar klimatgaserna, enligt synpunktens skribent Rikard Warlenius.

I Uppsala tycker jag mig märka att fler kör bil till jobbet och till sjukhuset. Både jobbets parkeringsplatser och Akademiska sjukhusets platser är ofta smockfulla, till skillnad mot tidigare år.

Socialdemokratin och Lena Sommerstad
Socialdemokratin befinner sig i en intellektuell kris. Människors tro på att vi kan förverkliga våra värderingar har skadats, säger Lena Sommerstad i en fokusintervju i Fria tidningen. Hon säger också att

 ”Vi är ett parti präglat av djupgående politiska konflikter, och den stora skiljelinjen går mellan dem som inte vill gå på djupet och utvärdera effekterna av de senaste årtiondenas borgerliga paradigmskifte i politiken och de som ser satsningar på humankapital, utbildning och socialpolitik som grunden för en hållbar tillväxtpolitik. ”
Jag är glad över att Lena Sommerstad har fått en politisk plattform i S som ordförande för kvinnoförbudet och att hon kommer in i riksdagen när Thomas Östros avgår i höst. Om Lena Sommerstads politiska inriktning hade majoritetens stöd i Socialdemokraterna, så skulle jag nog bli medlem i partiet.

Privatiseringens kostnader
För övrigt anser jag att privatiseringens effekter i form av att marknadsvärdet för fastigheter och verksamheter ständigt ökar behöver granskas. Jag tänker t ex på all privatisering av allmännyttan. Varje ny ägare tar ut höga vinster när fastigheterna säljs vidare och detta får hyresgästerna betala i form av kraftigt höjda hyror. På samma sätt får fjärrvärmekunder betala med höjda avgifter när energibolagen säljs. Privatiseringen av sjukvård medför också att vinstuttagen blir dyra för samhället när verksamheten säljs vidare och nya ägare kräver avkastning på insatt kapital.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar