tisdag 14 februari 2012

Härskartekniker

Jag har flera gånger bloggat om härskartekniker, bland annat här. Användning av härskartekniker är en del i att befästa befintliga maktstrukturer och bevara ojämlikheter. Härskartekniker kan utövas på såväl ett medvetet som ett omedvetet sätt. Jag tror att många är omedvetna om att de själva använder härskartekniker eller är utsatta för dem.
Ett sätt att åstadkomma förändring är därför att synliggöra när och hur de används. En kan sätta fokus på det som sker genom att rent allmänt prata om företeelsen eller att samtala om den maktutövning som en upplever sker i en grupp eller på ett tydligt sätt markera mot eller förstärka det som sker när det sker. Däremot tror jag inte på att anklaga och försöka skuldbelägga personer som en uppfattar använder härskartekniker. Om härskartekniker används ofta handlar det inte om enstaka individer utan är en del i en osund kultur.

Vid ett tillfälle för minst 10 år sedan när jag som kommunalråd inte fick ordet innan mötet var slut medan flera andra tog ordet, blev jag arg och sa: ”Här används för mycket härskartekniker. Detta måste vi gemensamt prata om”.

 En av deltagarna på mötet sprang efter mig efter mötets slut och frågade om det var hen som utsatt mig. Jag blev positivt berörd av detta agerande, samtidigt som jag såg härskarteknikerna som ett strukturellt problem. Det handlade inte om olika individer utan var en fråga för oss gemensamt i denna grupp.

Jag tycker en ska se upp för att göra användningen av härskartekniker till en fråga om enskilda individer. Odföranden på möten och chefer har ett större ansvar, men alla bör reagera och agera när en upplever att härskartekniker används.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar