lördag 21 januari 2012

Makten, vägen och målen

Jag tycker att var och en som har en maktposition då och då ska ta sig tid och ställa sig själv frågan:
Vad använder jag min makt till? Använder jag den för att vara lojal mot min organisation/mitt parti och/eller för att förändra samhället i den riktning jag tror på? Eller kan det vara så att jag framförallt använder min makt för att se till att bli återvald/får fortsätta på min position?

Jag tror att det är både mänskligt och vanligt att ett engagemang och tro på att en kan förändra och bidra till det goda på sikt leder till att en tappar tron på förändringsmöjligheten och istället blir en som framförallt verkar för att behålla sin egen position.

Jag tror också det är vanligt att en underskattar andras förmågor och överskattar sina egna förmågor, särskilt när en har en maktposition. Därför bör en alltid ge sig tid att reflektera över det egna ansvaret och andras ansvar.

En sak vet vi - makt kan korrumpera alla

Jag tycker att var och en som har en maktposition då och då också ska ta sig tid och ställa sig själv frågan:
Vad är viktigast vägen eller målet? Har en/organisationen rätt att agera odemokratiskt för att få igenom sina beslut? Har en/organisationen rätt att dölja saker för andra och att använda mindre trevliga maktmedel för att nå sina mål/samhällsmålen?

Dessutom har alla ett ansvar oavsett position att bidra genom att såväl stödja, som kritisera, som komma med nya förslag.

Jag har precis satt på P1 och hör just nu Håkan Juholt säga att han avgår. Han fick applåder och det är han värd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar