onsdag 9 november 2011

Jorden vi ärvde

Jag skriver ofta om mina barnbarn. Det finns många barn och barnbarn och barnbarnsbarn på jorden som har rätt att ärva ett miljömässigt hållbart klot. Därför måste kretsloppen fungera, användning och utsläpp av syntetiserade giftiga kemikalier upphöra och utsläppen av klimatgaser minska kraftigt. Fria tidningens onsdagsnummer innehåller två bra miljöartiklar. Nedan kommer en av dem. Den andra är ännu inte utlagda på nätet men handlar om vad du ska äta för att minska klimatgaserna och finns i Uppsala Fria Tema : Köttet och klimatet

Klimatfondsförslag i gungning
I mötet i Cancun i Mexico tillsattes en kommitté med 40 representanter, som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till klimatfond. Fyra arbetsgrupper arbetade med principer och övergripande mål, styrning och institutionsbyggande, operationsvillkor och utvärdering. Fondförslaget består av fem delar: utsläpp, anpassning, kapacitetsbyggande, teknologisk utveckling och skogsnäring.

USA har sagt nej till det förslag som nu är ute på remiss hos FN:s 194 medlemsländer. Oenigheten bottnar i ett historiskt missnöje mellan rika och fattiga länder. USA vill inte ta en krona från sin budget, utan bara använda privat finansiering. Utvecklingsländerna däremot har dålig erfarenhet av detta. De vill distansera sig från Världsbanken och Internationella valutafonden som de tycker ställer omöjliga krav.

Industriländerna prioriterar utsläppsrätter där företag kan släppa ut en viss mängd koldioxid mot att de investerar i utvecklingsländer. Utvecklingsländerna vill helst ha anpassningsåtgärder för att förebygga och förhindra katastrofer.

USA:s president Obama verkar prioritera möjligheten att vinna presidentvalet före möjligheten för mänskligheten att överleva på detta klot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar