lördag 22 oktober 2011

Migrationsverket, Europadomstolen och FN

”Sociala myndigheter ingriper för att skydda barnen från föräldrar som slår och vanvårdar. Migrationsverket avvisar samma barn med samma föräldrar.” Så skriver Barnombudsmannen på sin blogg.
Dessa två meningar räcker väl för att inse att migrationsverket agerar omänskligt. FN har antagit många bra konventioner såsom Barnkonventionen, konventionen om Mänskliga rättigheter, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning , Genevekonventionen, konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor m.fl.

Om migrationsverkets följt dessa konventioner skulle inte Sverige ha utvisat eller försökt utvisa 90-åriga dementa kvinnor som saknar anhöriga i sitt hemland, familjer med barn där socialtjänsten bedömt att barnen behöver skyddas från föräldrarna , apatiska barn, politiska flyktingar till diktaturens och våldets Syrien o.s.v.

Eftersom Sverige också har en omänsklig moderatstyrd regering önskar jag att ett starkare FN som kan agera kraftigare mot länder som Sverige som bryter mot flera undertecknade konventioner. Tur att Europadomstolen finns och att Europakonventionen gäller som svensk lag.

Europadomstolen kan pröva staternas skyldighet att leva upp till sina åtaganden enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Domstolens avgöranden är rättsligt bindande för den berörda staten.

För övrigt har jag haft en bra och lång dag. Cyklade hemifrån strax före nio i morse och kom hem strax efter elva i kväll. Har tillbringat eftermiddag och kväll hos min dotter med familj. Är trött men mår gott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar