måndag 1 augusti 2011

Demokrati, normer och extremism

Läste precis ett bra inlägg, som tydliggör att hoten kommer inifrån. Så här skriver vänsterpartiets ordförande i Storstockholm:

”Behring-Breiviks terrordåd är unikt i brutalitet, omfattning och beräkning. Men högerextrema våldsdåd är långt vanligare än islamistiska. I Sverige har ett tjugotal mord begåtts av högerextrema de senaste årtiondena. Ändå undervärderas detta hot å det grövsta. Det är hög tid att ändra på det.”

Eftersom vänsterpolitik och demokrati ofta är min ingång i att analysera och tänka framåt så har jag formulerat nedanstående 5 punkter.

1. Politisk ideologi finns på en skala från höger till vänster. Viktigaste delarna är fördelningspolitiken och synen på makt och ägande. Glidande skala där jag står till vänster.
2. Syn på flerpartisystem, rösträtt, fria val, yttrandefrihet, pressfrihet, mänskliga rättigheter, parlamentarism. För mig är detta absoluta krav.
3. Rätten att bruka våld för att störta makthavare. För mig är det ett absolut krav att inte bruka våld i en nation som lever upp till punkt 2.
4. Politisk intern kultur/har alla lika värde i praktiken. Glidande skala från att ledarens ord tolkas som ”lag” till att organisationen synliggör sina egna normer och medvetet arbetar för att motverka alla former av maktordningar.
5. Formella hierarkier. För mig är det ett absolut krav att organisationen har stadgar som beskriver hur maktdelningen ser ut och hur företrädare väljs till olika positioner.

Jag är medlem i ett vänsterparti som lever upp till alla mina absoluta krav, alltså punkt 2,3 och 5. Punkt 5 behövs för att kunna ställa makthavare i det egna partiet till svars för sina beslut. Det är också viktigt att i stadgar framföra hur partiet arbetar med öppenheten, tillgång till protokoll, etc. Nätverkande, öppenhet i processer och möjlighet för alla att komma till tals är viktigt, men när väl beslut ska tas så är ofta en hierarkisk organisation nödvändig i stora nationella organisationer. Patriarkala strukturer har däremot inget existensberättigande.
Punkt 4 behöver mitt parti arbeta mer med, men jag tillhör inte ett parti där organisationen uppfattar ledningens ord som ”lag”.

Finns det något vänsterparti som lever upp till samtliga punkter och samtidigt jobbar systematiskt med sina egna normer och maktordningar? Finns det något högerextremistiskt parti som lever upp till något av mina krav? Finns det något högerparti som lever upp till mina krav i punkt 2 till 4 och dessutom arbetar systematiskt med sina normer och maktordningar?

Ett skäl till mina tankar är att det av och till framförs synpunkter om att högerextremism och vänsterextremism inte ska nämnas samtidigt. Jag tycker absolut att alla former av politisk extremism ska fördömas och kan jämföras, men däremot inte jämställas.

Hörde nyligen på radion hur ledande Sverigedemokrater inte bara fördömer partikamrater som på bloggar m.m. ser vissa likheter mellan SD:s politiska inriktning och Anders Breviks ideologi. En uttalar också att Sverigedemokrater som inte tillhör partiledningen ska tiga om sina tankar. T ex ska kommunpolitiker bara tänka offentligt om kommunalpolitik som gäller välfärden. Analyserna ska enbart partiledningen stå för. Inom SD verkar principen partiledningens ord är ”lag” gälla.

Mer om SD finns att läsa på Aftonbladet och på tidningen expo

För övrigt har jag haft en bra dag. Promenerat, fått cellgifter, fortsatt promenad, utomhuslunch vid Fyrisån, fortsatt promenad, bilfärd till min dotter, kaffe och bullar, spelat den förlorade Diamanten med barnbarnen, promenad hem, ätit lite, promenad till station och min mammas tåg, promenad hem, bilresa för att köpa mat, ätit, läst tidningen, bloggat. Med andra ord en dag med mycket ork.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar