tisdag 12 juli 2011

Hälsa, tillit och möjligheter

Lyssnade igen på Kropp&själ som jag skrev om igår. Tycker det är rimligt att offentliga medel för hälsa, vård och omsorg går till insatser som har vetenskaplig grund eller bygger på beprövad erfarenhet. Skattemedlen är begränsade och ska inte användas till s.k. alternativmedicin om hen inte kan påvisa att de har effekt. Om människor vill använda homeopatmedicin, så får hen bekosta detta själv.

Däremot är det viktigt att offentligt finansierade sjukvårds- och hälsoinsatser breddas. Yoga- och samtal för cancerpatienter är ett bra sådant exempel . Friskvård på recept ett annat. Önskar att patienter i större utsträckning mötte olika specialistteam, som samverkade utifrån sina professioner. I Uppsala läns landsting påbörjades under den senaste svmp-perioden ett sådant arbete på vårdcentralerna. Istället för att läkare bedömde om patienten behövde t ex sjukgymnast, så fanns sjukgymnasten med vid mötet. Sjukvården är ofta idag alldeles för hierarkisk uppbyggd och läkare har för mycket makt över insatser som andra behärskar bättre. Tyvärr upphörde svmp:s påbörjade arbete när borgarna vann valet 2006.

Borgarna har istället styckat sönder vården genom att upphandla delar av sjukhusets insatser, såsom mammografin. Hoppas att mammografin återförs till sjukhuset, så patientens behov och en helhetssyn på insatserna återskapas. Det är inte rimligt att oroliga och sjuka patienter ska springa emellan två olika utförare och att kontakterna mellan utförarna ska ske med remisser och skrivelser istället för direkta möten och konstruktiva samtal för patientens bästa.

Det privata aktiebolaget Avesina gör också prioriteringar som missgynnar patienter som redan drabbats av bröstcancer. Det finns förslag från oppositionen om att inrätta ett bröstcenter, som tar hand om hela patienten. Behovet att detta blir ännu tydligare när hen följer utvecklingen.

Bröstcancerföreningens tidning Brofästet hade många positiva artiklar om aktuell forskning i sitt senaste nummer. En artikel handlar om upphettning genom att låta elektricitet passera vävnaden, för att eliminera nyupptäckta bröstcancertumörer. Behandlingen genomförs av ultraljudsspecialiserade röntgenläkare. Som jag förstår artikeln så är en viktig förutsättning för att använda denna och fler liknande metoder att det är en utförare som ansvarar för undersökningarna och bröstcancerbehandlingarna. Detta är ytterligare ett skäl till att inrätta ett bröstcancercentrum på Akademiska sjukhuset.

Läs mer om nya metoder på Karolinska institutets webbsida som också innehåller annan intressant information om aktuell forskning.

Andra glädjande artiklar i Brofästet var t ex att graviditet ger ett skydd mot återfall i bröstcancer för unga kvinnor. Tidigare har kvinnor som drabbats av bröstcancer ibland avråtts från att skaffa barn. En artikel handlade om Halaven, ett nytt cellgift som är mitt alternativ om inte Taxotere fungerar. Halaven är den första singelbehandlingen som har visat statistiskt signifikant förbättring i total överlevnad för patienter som mig som redan fått flera olika behandlingslinjer för framskriden bröstcancer.

Hittade också information på nätet om förening för psykosocial onkologi, som erbjuder ett forum för multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering för att uppnå en fullvärdig och hållbar cancervård. Föreningen har både egna webbsidor och en bra blogg.

Tycker det är viktigt att det inom vården finns kunskap om olika alternativa behandlingsformer, så att patienter får professionell vägledning. Fördömanden av seriös alternativ behandling borde inte få förekomma. Däremot ska naturligtvis sjukvården avråda från alternativa behandlingar som hen vet kan skada patienten. Ökat förtroende och tillit mellan patient och behandlare ökar förutsättningarna för god livskvalitet och hälsa. Det finns så många områden där kunskapen är låg eller saknas eller där andra vet mer.

Känner mig fortfarande relativt pigg efter gårdagens Taxoterebehandling. Har gjort några yogaövningar på morgonen. Ska nu gå igenom mitt sjukgymnastikprogram och sedan göra mer yoga. Kanske blir det senare en cykeltur till blåbärsskogen. I går eftermiddag hade jag och en kompis en skön stund vid Ekoln. Kan fortfarande höra vågornas rytmiska brusande när de slog in mot stranden. Härligt meditativt ljud, blomsterprakt och en fin pratstund. Gårdagen blev en lagom mycket att göra dag, som stärkte min hälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar