söndag 12 juni 2011

Vetenskaplig kvalitet – Vad är det?

Lena Gemzöe, genusvetare som bl a har skrivit en mycket lättillgänglig bok ”Feminismen”, har för Vetenskapliga rådets räkning gjort en forskningsöversikt över forskning om kollegial bedömning. Kollegiala bedömningsgruppers bedömningar ligger till grund för vilka som ska få olika forskningspengar och hur mycket de ska få. En viktig bedömningsgrund är så kallad vetenskaplig kvalitet. Vad man uppfattar som vetenskaplig kvalitet varierar mellan olika bedömare, olika discipliner och hur nära den som ska bedömas ligger det egna forskningsområdet. Skillnaderna är stora.

Dessutom påverkas bedömningen av bedömarens känslor och personliga smak. Kvalitet är alltså något subjektivt, vilket egentligen inte känns som en nyhet, när hen ser hur kvinnor missgynnas vid bedömningarna. Däremot är det glädjande att subjektiviteten nu finns vetenskapligt belagd i en rapport som tagits fram på uppdrag av vetenskapliga rådet som har mycket forskningsmedel att fördela. Läs mer i genusperspektiv 2 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar