måndag 13 juni 2011

Kontakter med universitetsutbildning och forskning

Jag trivs med mitt jobb. En sak som ger extra stimulans är alla kontakter jag haft och har med forskare och studenter. Under läsåret 09/10 genomfördes en utbildning om likabehandling med stöd av pengar från skolverket. Jag var projektledare för utbildningen och samarbetade med många forskare. Lärde mig mycket om normkritik och likabehandlingsarbete, som jag haft nytta av i min vardag.

Min nyfikenhet och lust att lära har också gjort att jag två år i rad läst 7,5 p genusvetenskap vid Uppsala universitet. Genom dessa studier har jag fått fler kontakter med forskare, som jag också har haft nytta av i jobbet.

Under våren har 4 psykologstudenter som läst sin åttonde termin i organisationspsykologi, gjort en specialstudie om likabehandlingsplaneprocessen i sex grundskolor i kommunen. De kom fram till många intressanta slutsatser. Flera intervjuade lärare framförde att det var roligt att arbeta med likabehandling. Några ansåg att de i deras skola uppnått en kritisk punkt, vilket medförde att alla insatser i likabehandlingsarbetet nu gav resultat. Inlärningssituationen i klassrummen var bättre, föräldrar och elever var mer nöjda och detta gav motivation för alla att fortsätta arbetet med likabehandling.

Under våren har en student på masterprogrammet i samhällsvetenskap byggt den praktiknära delen av sin 30-poängsuppsats på mina utbildningar för chefer och personal. Uppsatsen heter ”Att göra kunskapen till sin egen” Personalutbildningar, förändring och rationaliserade myter inom kommunalt jämlikhetsarbete. Det är en omöjlighet att på bloggen ge en rättvis bild av alla intressanta och kloka kunskaper och synpunkter som kommer fram i uppsatsen, men jag har njutit av att läsa den och kommer att använda den i mitt fortsatta arbete.

När jag kommit precis hit stängdes min dator av pga något tekniskt fel. Sedan gick min klockradio sönder. Detta sammanlagt gör att klockan blivit alldeles för mycket. Jag får återkomma till masteruppsatsen vid senare tillfälle.

Vill avsluta bloggen med att jag hoppas på fortsatt samarbete med olika studenter och forskare, för det ger mig massor med stimulans och energi. Dessutom utvecklas jag i mitt arbete, vilket medför att allt kommer fler till godo. Alla studenter jag mött i mitt arbete är så kloka och stimulerande att samarbeta med, vilket ger hopp för framtiden. Det var definitivt inte bättre förr, enligt mina erfarenheter. Önskar att fler vågade och gav sig tid att närma sig all forskning som sker på våra universitet.

Enligt Ludvig Rasmussons krönika i söndagens Godmorgon Världen kan nyfikenhet också göra att hen får leva längre. Leve nyfikenheten!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar