lördag 11 juni 2011

Utställning

Idag har jag varit på Uppsala konstnärsklubbs vernissage i Å-huset intill Waslmstedska gården. Utställningen pågår fram till 14 augusti. En av konstnärerna är min vän Berit Sahlström, som vävt ett porträtt av mig. Alla konstverken har en koppling till Uppsala, på ett eller annat sätt. Tyvärr framgår inte denna koppling så bra vid själva utställningen. Ett sätt om hen vill veta mer om konstnärernas tankar är att gå in på nätet och höra intervjuer.(Berit är inte intervjuad). Ett annat sätt är att läsa konstnärernas tankar i en pärm som finns i utställningslokalen.


Flera konstnärer synliggör olika maktperspektiv. Boel Gellermarks verk föreställer en långbänk gjord av Uppsalalera. I Uppsala har många frågor diskuterats i decennier innan politiken tagit beslut. Ett sådant exempel är Konsert- och kongress. Ett annat är ett konstens hus, eftersom nuvarande konstmuseums lokaler varken är särskilt ändamålsenliga eller tillgängliga.

Bill-Ove Jonsson pratar om sin upplevelse av att det är akademiska meriter som räknas i universitetsstaden. Annars blir du osynliggjord. Han har gjort ett schackspel och önskar remi.

Katriina Flensburg lyfter fram devisen som är skriven med gyllene bokstäver ovanför dörren till universitetshusets ingång ”Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större” och jämför med en betydligt mjukare rödmålad lite sliten, men levande trädörr där uttrycket handlar om medmänsklighet, empati och social kompetens i livet. Med två helt olika fotografier vill hon synliggöra den manliga maktstrukturen och hierarkin, som hon själv upplevt som tidigare universitetsanställd och jämföra med viktiga mänskliga behov.

Elin Forsell visar härliga bilder av demonstrationer som ger lust och energi att agera tillsammans för att åstadkomma förändringar, se bifogad oljemålning.

Porträttet av mig handlar också om makt, leenden och allvar. Vid sidan av porträttet står en dator och visar powerpoints om Berits och mina funderingar runt porträttet och mina erfarenheter av Uppsala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar