onsdag 29 juni 2011

Samtal och dialog

Läste en bra debattartikel i lokaltidningen i morse ”Vi behöver dialog i civilsamhället”. Artikeln handlar om Tällberg Forum som nu genomförs i Sigtuna. Inriktningen är att föra dialog och gränsöverskridande reflektion om mänsklighetens stora utmaningar. Kan civilsamhällets dialog i vissa lägen vara ett mer konstruktivt verktyg än dagens politiska debatt är en frågeställning för forumet?

Debattörerna skriver att mycket av västvärldens kamp för demokrati och mänskliga rättigheter samtidigt är en kamp för att bevara en privilegierad ställning när det gäller tillgång till jordens resurser. De påvisar alltså att det finns maktskillnader mellan olika länder, men som vänsterpartist vill jag ha ännu mer av maktanalyser. Konsensus genom dialog är en god tanke, men risken är alltid att konsensus uppnås på den ”svages” bekostnad.

Dagens partipolitiska debatt beskrivs så här.

”Inte heller på nationell nivå tycks dagens politiska debatt vara särskilt väl ämnad att skapa lösningar för framtiden. Det förefaller som om politik inte sällan formas för att vinna väljare mer än för att skapa en bättre framtid. Kanske är det svårt att tänka sig att det skulle kunna vara på något annat sätt i dag när politiken i så stor utsträckning medialiserats. Politiken riskerar att bli något vars framgång värderas på samma sätt som allt annat i konsumtionssamhället, och inte i hur väl den förmår att styra samhällsutvecklingen.”

Detta ser jag framförallt som en beskrivning av dagens normbildande partier, alltså de borgerliga partierna och socialdemokratins borgerliga delar. Jag tycker alltså att det är skillnad mellan hur olika partier agerar, liksom det är olika hur olika heltidspolitiker använder sin maktposition. Men tyvärr måste jag erkänna att ovanstående bild också delvis kan stämma för dagens vänsterparti.

Artikelförfattarna har på ett bra sätt beskrivit hur bra dialoger kan fungera.

”Dialog är något annat än debatt. En meningsfull dialog bygger på att man är intresserad av andras tankar och synpunkter. Ett sådant intresse innebär också en möjlighet att det andra förmedlar kan påverka mitt eget sätt att tänka. Även att själv formulera sina tankar, och därmed höra dem tillsammans med andra, ger en möjlighet att se sitt eget tänkande i nytt ljus. Det är alltså inte bara den andres synpunkter, utan själva dialogens natur, som skapar möjlighet för nyansering och utveckling.

Naturligtvis kan dialog också leda till konflikt. Men just då är det kanske som viktigast att inte förlora dialogen. Dialogen kan avslöja skillnader, men ger också en möjlighet att förhålla sig även till det man upplever som främmande och obehagligt.”

Jag har tidigare bloggat om vikten av nyfikenhet och tror att det är en viktig förutsättning för att lyckas genomföra bra dialoger. Se t ex denna blogg

Debatter behövs för att synliggöra skillnader i politiken, medan dialoger är viktiga för att utvecklas som individ och samhälle. Jag är glad att jag idag slipper de politiska debatterna. Tycker dessutom det är jobbigt när möten med andra människor leder till debatt istället för dialog. Är trött på när andra definierar vad jag tycker istället för att be mig utveckla hur jag tänker. Vet samtidigt att jag ofta är alldeles för snabb på att bemöta andras påståenden istället för att be dem utveckla hur de menar.

Jag och säkert också andra påverkas av hur själva kulturen är i mötet mellan olika individer. Är kulturen inlyssnande eller har deltagarna mer behov av att hävda sig själva. Det är så lätt att säga hur hen vill att samtalen ska fungera, men svårt att leva upp till. Försöker att tagga ner mig själv i dagens tävlingsinriktade snabbhetskultur. Har köpt en mediterande Budda och ställt på balkongen, som en påminnelse om att ta djupa andetag och tillåta mig själv att bli färdig i tanke och handling. Jag är precis som alla andra en som påverkar hur kulturen blir när människor möts, även om våra påverkansmöjligheter är olika stora. Jag har haft olika maktposition vid olika möten och vet därför hur det är, både att kunna påverka mycket och att vara utsatt.

För övrigt har jag fortsatt påverkan av Candidassvamp i munnen och tandköttet på höger sida är delvis inflammerat. Har i övrigt haft en fin dag vid Trehörningen. Solat, yogat och badat vid en brygga, ätit gott och haft fina samtal bland vänner. Stirrat ut över vattnet och hört björkarnas finstämda prasslande kombinerat med mesungarnas svittrande efter mat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar