fredag 3 juni 2011

Civil olydnad

I Fria tidningen skrev Pelle Strindlund en debattartikel från häktet ”Civil olydnad kan vara en moralisk skyldighet” i april 2009 efter att ha tagit sig in på SAAB.s område i Linköping. Moderata ministrar påstod att de lät bli att betala TV-licensen som en aktion i civil olydnad årsskiftet 2006/07. Så här står det om civil olydnad i vänsterpartiets partiprogram

”Vänsterpartiet kämpar för att förändra det vi uppfattar som felaktiga beslut den parlamentariska vägen. Men demokrati är inte bara lagar och regler. Civil olydnad är en yttersta möjlighet för människor som saknar makt att på andra sätt försvara folkligt förankrade värden som mänskliga rättigheter och naturresurser. Civil olydnad grundar sig på principen om icke-våld och öppenhet.”

Det moderata ministrar kallade för civil olydnad kallar jag för egoism. Moderaterna underlät att betala sina räkningar i tystnad och kopplade inte agerandet till försök att påverka. För mig bör skälen för civil olydnad antingen vara att du vill protestera mot beslut och myndigheters agerande som du anser vara omoraliska för samhället eller att du anser att om du följer de instruktioner du fått så kommer enskilda människor att drabbas hårt. Åtminstone i dagens svenska samhälle bör civil olydnad genomföras i full öppenhet och du bör motivera varför du agerar som du gör.

En kompis till mig berättade att hon hade skickat in en insändare om att tjänstemän vid Försäkringskassan borde använda civil olydnad och vägra ta beslut som allvarligt skadar sjuka. Jag tycker det var en god tanke. Minns när vänsterpartiet var tillbakaträngda i debatten, när vi ansåg det var rätt att använda civil olydnad för att protestera mot motorvägsbyggen m.m. Partiet påstods vara odemokratiskt som inte accepterade politiskt tagna beslut.

Moderata ministrarna fick mycket kritik för sin underlåtenhet att betala TV-licens och att smita från skatter, men de blev inte stämplade som odemokratiska. Jag tycker att demokratin behöver utvecklas i vänsterpartiet, men för mig finns det inget parti som är mer demokratiskt än vänsterpartiet i Sverige.

Normen i dagens samhälle är fortfarande att du ska respektera och följa alla riksdags- och regeringsbeslut oavsett hur hårda konsekvenserna blir för samhället och för utsatta individer. Alltför ofta saknas moral och mod att gå emot beslut som allvarligt skadar människor och natur. Jag efterlyser mer civil olydnad. Tycker att beskrivningen i vänsterpartiets partiprogram behöver vässas!!!

För övrigt kämpade jag mig upp ur sängen i morse. Tog bilen till jobbet för att vara på ett möte klockan nio. Sedan har jag tillbringat dagen i en kompis solstol på landet. Blivit servad med mat, dryck och trevligt sällskap. Irisar, krolliljor, blåklint och prästkragar var på gång att blomma. Jättevallmo och gul lilja var utslagna. Är fortfarande matt men lite, lite piggare än igår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar