torsdag 24 mars 2011

Tankar om facebook

Har precis spridit Studie 1:s reportage om nedskärningarna i England på facebook Facebook och Twitter är fantastiska redskap för att sprida budskap. Internets möjligheter har blivit tydligt genom revolutionerna i Egypten och i Tunisien. Mitt syfte med att vara med i facebook är att snabbt både kunna sprida och få information.

Facebook har också flera avigsidor.

För det första tycker jag illa om reklamens och därmed kommersialismens utbredning via sidor som facebook. Genom att vara med så blir jag också en reklamspridare. Har försökt ta bort reklam, men det kommer snabbt ny.

För det andra påminner gillafunktionen på facebook mig om barndomens populärast i klassen-aktiviteter. Gillafunktionen förstärker strukturer som gör att några personers omdömen framstår som mer värda än andras. Det är så lätt att uttrycka sitt stöd för en person som redan fått många gillaomdömen. Kanske kan hen genom att gilla det någon annan skriver få sola sig lite i glansen av andra som på barndomens skolgårdar. Hela facebookupplägget bygger ju också på att du ska skaffa många vänner.

För det tredje förstärker de få raderna hen har att skriva på lätt ytligheten och stressen i dagens samhälle.Samtidigt inser jag värdet i att ibland kunna uttrycka sig kort och koncist.

Önskar att det fanns ett ickekommersiellt facebook, men världen är så genomsyrad av tillväxt - och kapitalintressen så det är väl svårt att bygga ickekommersiella alternativ. Jag våndas alltså över avigsidorna men låter fördelarna väga tyngst och försöker reflektera över hur jag använder gilla- och kommentarsfunktionen.

Med facebook och twitter kan ord spridas på fler sätt än de som Helga Henschen beskriver i sin underbara dikt Tala


tala
du som ännu har läppar
tala

tala
med grannarna i farstun
tala med folk på gatan
och i tunnelbanan

den som ännu har öron
han höre

skriv ord på papper
på väggar och plakat
bär orden genom staden
högt över huvudet
så alla kan se
dela ut flygblad
om frihet, motstånd, människovärde
fred solidaritet

låt orden flyga som svalor
till fjärran land
vägledda av stjärnorna
som fåglar med gröna blad i näbben
till våra systrar och bröder
i världens fängelser
de som inte kunde tiga

tala
du som ännu har läppar

ord kan bli solar
ord kan bli floder
ord kan öppna portar
och bygga broar
ord kan störta tyranner
om tillräckligt många
av oss
beväpnar sig med ord

tala tala
det är vår skyldighet
mot dem som talade
medan de ännu
hade läppar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar