tisdag 8 mars 2011

Om mina revben och om normer

Har fortsatt ont i revbenet i ryggen, men ingen svår värk. Det jag nu förstått kommer från mina revben i ryggen trodde jag förut var från buken. När jag skrev att jag hade ont i buken för en dryg vecka sedan var det nog samma revben som gav sig till känna. Det är inte alltid lätt att veta varifrån och varför kroppen signalerar smärta. Det som jag tolkade som Avastinbiverkningar kan också ha varit metastassmärta från revbenen. Känns bra att nu förstå lite mera av min kropps signaler. Jag blir mindre rädd när jag kan tolka signalerna.

Har också tänkt mer om andra signaler, om sådana osynliga signaler och koder som ger förväntningar om hur du ska uppträda och uttrycka dig. I söndags beskrev jag vänsterpartiets årsmöte i Uppsala. I efterhand har jag tänkt på normerna och normernas begränsningar i mitt parti.

På årsmötet var en blandning av olika åldrar och olika etniskt ursprung representerade. Många var nog 50+ men det fanns också några under 30. Olika sociala grupper var nog också representerade, men jag tror inte att vi har några partikamrater från överklassen. Tänker att det var ganska tråkiga klädkoder. Den enda som möjligen stack ut var jag i mina Vamlinggröna kläder. Och det är nytt för mig. Förut bar jag också schablonartad vänstermundering.

Tänker att det som märks mest är att ingen direkt utmanar med sin klädstil eller utseende. Det som i så fall sticker ut från samhällsnormen är att några män är långhåriga och att ingen ser ut som om hen jobbar på bank.

Det mest kännetecknande för vänsterpartister är däremot JANTE och det märks mest tydligt vid presentationsrundor. Här ska du inte tro att du är någon. Koden att alla är lika viktiga gäller. Dessutom ska särskilt medlemmar som har eller har haft en maktposition för partiet vara extra ödmjuka i sin framtoning. Denna kultur medför att de flesta maktstrukturer verkar i det fördolda.

Egentligen är det nog ganska lågt till tak i vänsterpartiet om du inte tillhör gruppen som drabbas av samhällets orättvisor. Är du drabbad, så blir du väl bemött men får sällan något reellt inflytande och makt. Du förblir ett omhändertaget ”offer” och får dåligt stöd i att växa. För här gäller också snällismkulturen.

Detta är min och en synnerligen subjektiv bild. Jag vill framförallt visa hur hen kan granska den ofta osynliga makten över hur hen ska vara för att få höra till. Jag har också skrivit om detta tidigare Partikulturer och min hälsa.

Så här brukar jag börja prata om att kön konstrueras i samhället när jag är på personalmöten.

”Vid en första betraktelse eller vid ett första besök är det paradoxalt nog inte alls säkert att det märks över huvudtaget (att förskolan inte når upp till målen om jämställdhet, min anmärkning). Barnen anpassar sig snabbt efter de normer och värderingar som råder och de har ofta inget att jämföra med. Forskning inom området visar dock att något som tydligt särskiljer pojkar och flickor på förskolan är de förväntningar som personalen har på respektive kön. Pojkar anses vara otåliga och busiga, medan flickor ses som snälla och tysta. Barnen blir följaktligen behandlade därefter och sakta men säkert slussas barnen åt varsitt håll där pojkarna anses vara rebeller och flickor hjälpfröknar.”
Ur SOU 2004:115

Som vuxen är hen inte lika beroende av den rådande kulturen och förväntningarna. Men precis som i förskolan är förväntningar och sociala konstruktioner ofta osynliga i andra delar av samhället för ”här bemöter vi alla lika”. Detta gäller i vänsterpartiet såväl som i andra partier. Människors stöts bort och osynliggörs i dagens vänsterparti.

Partiet gör anspråk på att vilja öka jämlikheten. Nödvändiga ingredienser är omfördelning från rik till fattig och välfärdsutbyggnad. Men osynliga normer måste också synliggöras. Annars förblir den reella makten koncentrerad till några få och andra stöts ut som avvikare och ”feltänkare”.

Tänker att vänsterpartiet behöver bredda sina normer för att bli mer öppna och välkomnande för alla som är antikapitalister och feminister. Men också för att bli mer trovärdiga i sin politik och framförallt för att bli en aktiv kraft för förändring!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar