onsdag 24 november 2010

Vad är social kompetens?

Jag slog upp social kompetens på Wikipedia och fick detta

”Social kompetens handlar om en individs förmåga (kompetens) att samspela med andra individer, företrädesvis med andra personer. Att fungera väl i olika sociala situationer och olika sociala grupper handlar om att i balans kunna samverka med andra individer på ett sätt som dels innebär att man fortsätter upprätthålla en god kommunikation med andra, dels inte inskränker den egna särarten eller värdegrunden.”

Social kompetens är en egenskap som näst intill alla arbetsgivare efterfrågar i någon form. Social kompetens är dessutom en förmåga som nog ses som positiv. När jag tänker på mig själv så vill jag nog både vara socialt kompetent och inte vara det. Skälet till att jag inte vill vara det är att för att fortsätta upprätta en god kommunikation, så kan man tvingas göra avkall på saker man själv tycker är viktiga.

Jag har tidigare skrivit om normer som begränsar och stöter ut människor. Normbrytare som synliggör osynliga normer och försöker vidga trånga normer behövs, för att fler människor ska få ta plats och må bra. Risken med s.k. socialt kompetenta människor är att de antingen finns så mycket i normens mitt att de inte behöver underordna sig andras begränsande normer . Då är social kompetens samma sak som att ha mycket makt och inflytande utifrån att man själv ”utgör normen”.

Alternativt är social kompetens framförallt att underordna sig andras normer för att inte hamna i konflikt med dem som har mest inflytande och makt i en grupp. Och då inskränker man på den egna särarten. Däremot tycker jag att om social kompetens innebär att man väljer sina strider, men fortsätter stå upp för det man tycker är viktigt så är det bra. Medvetenhet om vad olika handlingsalternativ kan få för konsekvenser är väl också en positiv förmåga.

Men jag är orolig för att altför många agerar socialt kompetent på ett sådant sätt att man tiger och underordnar sig i dagens alltmer normsmala arbetsliv där anställda är lojala med sitt företag för att inte riskera sin egen position eller i värsta fall riskera jobbet.

För övrigt är jag lite smådarrig efter gårdagens cellgiftbehandling, men mår i övrigt riktigt bra. Har haft mycket mindre ont i bäckenet och inte ätit Ipren sedan i söndags kväll. Tror att Taxol hjälper mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar