lördag 20 november 2010

Kultur


Det är mycket fokus på kultur för mig nu. Strax före åtta i morse tog jag bilen till Skrotcentralen, för att duka upp för frukost på vänsterpartiets kulturpolitiska seminarium. Vi har haft bra samtal om kulturens roll hela dagen. Tre av vänsterpartiets 19 riksdagsledamöter har deltagit, vilket visar att vänsterpartiet står upp för allas rätt till ickekommersiell kultur,
som en nödvändig och viktig del av samhälle. Lasse Ohly framförde i sin inledning att kulturen har samma välfärdsskapande roll som utbildning.


Vi hade seminariet på Skrotcentralen eftersom företaget har blivit en spännande och annorlunda mötesplats för kultur. I samverkan med SU-EN Butoh Company har en kortfilm spelats in på skrotcentralen, som då och då visas på SVT . Vi såg filmen som en del av seminariet och jag tror alla blev berörda. Den skildrar möten mellan skrot, butohdansare och anställda på skrotcentralen. Bilderna får varje fall mig att känna livets skörhet och styrka och det är kanske inte alltid det som vid en hastig blick uppfattas som skört som verkligen är det. Har du möjlighet att vara med på Uppsalas kulturnatt i september 2011, så åk till Skrotcentralen. Där bubblar det av konst och musik från såväl ung, som medelålders som gammal.Lokaltidningen har en artikel om seminariet på sin webb.


En vän till mig har vävt mitt porträtt och nu ingår det som en av flera konstverk på Uppsala konstmuseums utställning Uppländsk Salong. Vill du se fler vävar som min vän Berit har gjort kan du besöka hemsidan.

För övrigt blir jag bestört när jag lyssnar på integrationsminister Erik Ullenhag när han intervjuas i dagens konflikt. Jag har ofta tyckt att Erik U varit en klok person. Att hör honom prata om integrationslotsar som en lösning är absurd. Människor som inte uppfattas som svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden och förvägras mänskliga rättigheter och möjligheter. Bristerna finns framförallt hos oss i normens mitt och det viktigaste är att synliggöra ojämlika maktförhållanden. Sedan är det förstås viktigt att erbjuda professionell undervisning i svenska, bra bostadsmöjligheter till nyanlända och modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och studiehandledning i skolan. Likaså är att samhället har positiva förväntningar och ställer krav, oavsett var på detta jordklot man är född och oavsett vilka föräldrar man har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar