söndag 26 september 2010

Homosocialitet och hälsa

Kvinnor uppger sig ha sämre hälsa än män, oavsett ålder. Likaså har lågutbildade sämre hälsa än högutbildade. Så har det sett ut alla år som jag hittar statistik på från folkhälsoinstitutet. Skillnaderna mellan män och kvinnor är särskilt stora när det gäller psykiskt välbefinnande och ångest. Fler kvinnor uppger att deras psykiska hälsa inte är bra, oavsett utbildningsnivå. Orsakerna till att kvinnor mår sämre än män är nog könsmaktsordningen och patriarkatet.

En sak som skiljer gruppen kvinnor från gruppen män är hur man stödjer varandra. Män stödjer män (homosocialitet), men kvinnor stödjer också män (heterosocialitet). En mer fördjupad förklaring finns i boken ”Det ordnar sig” av Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag. Så här beskrivs homosocialitet:

Jean Lipman-Blumen (1976) utvecklade en teori om könssegregering i organisationer som hon kallar homosocial teori. Män dominerar på maktpositioner i samhället och i organisationer och detta medverkar till att män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män. Män är homosociala. De kan tillfredställa de flesta av sina behov genom andra män. Kvinnor däremot är mer splittrade som grupp eftersom de är utan resurser och makt. Kvinnor tvingas därför orientera sig mot män eftersom det är män som har makten. Kvinnor uppvisar således ett heterosocialt beteende. Lipman-Blumen hävdar att det är viktigt att tolka kvinnors beteende utifrån denna maktsituation, och inte tolka att kvinnor söker sig till män och tar avstånd från andra kvinnor i organisationer som ett essentiellt* kvinnligt beteende.
* essentiellt betyder opåverkbart i detta sammanhang

Kroppen kan via sitt immunförsvar skydda sig mot cancer. Vi som har drabbats av cancer har troligen drabbats när vårt immunförsvar varit nedsatt av en eller annan anledning. Det är mer vanligt att kvinnor under 60 år drabbas av cancer än att män gör det . För personer över 60 år är det däremot vanligare med cancer hos män och totalt sett drabbas en högre andel män. Den högre andelen män totalt sett beror framförallt på att prostatacancer är så vanligt bland män äldre än 65 år. Kroppens immunförsvar försämras också när man blir äldre och människor som får leva ett riktigt långt liv har ofta cancer.

Ett skäl till nedsatt immunförsvar kan vara stress och dåligt psykiskt välbefinnande. Och det psykiska välbefinnandet hos kvinnor kan nog påverkas av mäns homosocialitet och kvinnors heterosocialitet.

För övrigt så fortsätter jag att äta Ipren, men enbart på morgnarna, för mitt ryggonda. Problemen är störst på morgonen och förbättras ofta under dagen när jag är igång och rör mig.

Har igen fått problem med Candidasvamp i munnen, vilket kan bero på att jag ätit en del sötsaker och inte förebyggt svampen tillräckligt. Dessutom är mitt immunförsvar som sämst cirka 10 – 14 dagar efter cellgiftbehandlingen. Nu är det precis 14 dagar sedan jag fick Caelyx. Jag får alltså själv ta ansvar för att jag har svamp i munnen. Problem som jag får p.g.a. hur jag tar hand om mig är mycket enklare att leva med. Dem har jag ju makt över.

Lyssnade på Ekots lördagsintervju med Mona Sahlin igår och tycker att hon gav bra svar. Särskilt bra var det att Mona var så glasklar över att ansvaret för Sverigedemokraternas eventuella inflytande ligger hos Reinfeldt. Om oppositionen tar ansvar, genom att enbart lägga förslag som Sverigedemokraterna inte stöder, så gynnar det Sverigedemokraterna i nästa val. Sverige behöver en tydlig opposition från vänster och inte en räddhågsen opposition som oroar sig för att vissa förslag kan stödjas av SD. Oppositionen har däremot ett ansvar att medverka till att det finns en majoritet i riksdagens beslut som inte bygger på SD:s röster, under förutsättning att de blir kontakta av statsminister Reinfeldt och därmed ges möjlighet att påverka innehållet i besluten.


Nu ska jag snart äta kikärtsgryta, makaroner och nystekta kantareller. Det fanns gott om svamp i skogen idag.

1 kommentar:

  1. Fantastiskt intressant inlägg! Särskilt om immunförsvaret!
    Jag lever själv som utbränd sedan 1,5 år, visserligen med en stark förbättring. Men jag undrar ofta hur det kan påverka mitt framtida immunförsvar, och det är tydligen bevisat att människor med utmattning löper högre risk för tidig demens. Tycker i och för sig att jag känner av demens lite då och då redan.
    Men hoppet är ljust, man kan inte annat!

    SvaraRadera