onsdag 30 juni 2010

Om normer


Alltid när människor möts så finns det normer om vilka regler som gäller. Normerna är oftast osynliga och vi lär oss redan när vi är småbarn att känna in vilka förväntningar och normer som gäller. Normerna växlar från familj till familj, från skolklass till skolklass, från arbetsplats till arbetsplats, från land till land. Det växlar också vilka personer som har makten att styra över vilka normer som råder i en grupp. Är man etnisk svensk medelålders medelklassakademiker i Sverige så har man oftast mer makt över normerna än om man är etnisk mörkhyad fattig somalisk synskadad kvinna i Sverige, men det behöver inte vara så.

Jag tycker att det är så spännande att reflektera runt vilka normer som finns i olika grupper jag befinner mig i och vilka personer som har mest makt att påverka normerna. Likaså om normerna är snäva och begränsande eller om det är högt till tak och tillåtande normer.

Det finns metoder att synliggöra och förändra normer. Just nu läser jag en bok om normer ”Normkritisk pedagogik” som ger många AHA-upplevelser. Ett sätt att reflektera runt de normer som finns i en grupp är att göra teflontestet. Syftet med testet är inte att kategorisera människor och låsa in dem i ett fack, utan att synliggöra på vilka områden en individ utsätts för särskiljande behandling av både privilegierande och diskriminerande karaktär. Teflonområden är områden där man har ingen eller liten friktion med normen i samhället.

I bilden ovan ser du hur teflontestet ser ut. Vill du göra det med mig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar