onsdag 30 maj 2012

Tillit och välfärd

Livskvalitet och tillit hänger ihop. Känner du inte tillit till anhöriga och andra människor, till samhället och till att väldfärdssamhällets trygghetssystem så får du sämre livskvalitet.

När jag jobbade som lärare bestämde jag mig för att inte odla en misstänksamhet mot eleverna. Vägde riskerna av att bli lurad mot konsekvenserna av att eleverna stal saker och ljög. Tyckte det var viktigare att försöka bygga mitt arbete på tillit och en positiv människosyn. Bättre att vara lite för naiv och möjligen bli lite smålurad någon enstaka gång.

Har blivit sviken många gånger i mitt liv. Varje svek försämrar tilliten till mina medmänniskor. Samtidigt lär jag mig vilka människor jag vill ha runt mig och känner tillit till dem. Och tänker att många svek beror på oförstånd och rädsla. Ett stärkt välfärdssamhälle skulle minska mängden svek, för då kan människor få hjälp med sin problematik och offentliga sektorn mer professionell och uppdaterad med ny forskning.

1985 flyttade jag in i ett kollektivhus i miljonprogrammets Gottsunda. De flesta av oss hyresgäster låste inte dörren till den egna lägenheten. En tyckte helt enkelt att det inte behövdes. Efter nittiotalets nedskärningar i samhället så blev en ofta påmind om att låsa dörren. Jag började till och med låsa dörren till mitt hus i Norby, när jag var på baksidan av huset. Idag byggs portlås överallt för att ingen obehörig ska ta sig in i trappuppgångarna och kontoren. Fler och fler skaffar larm. Vi människor bygger fysiska murar för att skydda oss för varandra. Tilliten minskar i takt med att ojämlikheten, rädslan och klyftorna ökar.

1982 när jag precis separerat fick jag komplettera mina inkomster med socialbidrag. Det var en självklar rättighet och jag hade tillit till systemet. Senare under åttiotalet hade jag också ett politiskt uppdrag i den nämnd som tog beslut i enskilda ärenden utifrån kommunens riktlinjer och socialtjänstlagen. Minns alla samtal om att ha en tillräckligt hög socialbidragsnorm, så att den enskilde själv lärde sig att prioritera vad pengarna skulle användas till. En skulle inte behöva komma och be om kompletteringar för småsaker, för det kunde upplevas kränkande. En skulle i stället lära sig eget ansvarstagande.

På åttiotalet var det också självklart att en fick sjukpenning när en var sjuk och A-kassa när en var arbetslös. Det är bra att en idag kan samköra olika system, för att motverka fusk. I övrigt är bristen på tillit till att den enskilde vill göra rätt för sig ytterst destruktiv. Ytterst få har fuskat och försöker fuska idag. En vill helt enkelt göra rätt för sig. Det politiska syftet med nedmonteringen av socialförsäkringssystemen är egentligen att skapa ökade klyftor, sänka löner och få människor att underordna sig ovärdiga villkor. Därför sprids falska bilder.

Inför omröstningen av medlemskap i EU, målades helt felaktiga bilder upp av konsekvensera av en anslutning. Vi skulle inte oroa oss över ökade alkoholproblem, när det blev lättare att föra in alkohol. Nu ökar alkoholens skadeverkningar. Samma sak gäller narkotikamissbruket.

EU skulle stärka fackliga rättigheter. Efter EU-medlemskapet har fackföreningarnas inflytande och de fackliga rättigheterna försvagats.
EU skulle inte försvåra för flyktingar. Nu lever vi i fort Europa. Många människor på flykt drunknar eller förolyckas på andra sätt. Gravarna är många på gränsen mellan Turkiet och Grekland. Rasismen ökar.

Dagens moderatledda regering vann valet 2006 på falska budskap och att värna välfärden och minska arbetslösheten. De har gjort precis tvärtom och jag vill påstå att det är medvetna val. Det finns mycket forskning som visar att konsekvenserna av den förda politiken leder till ökade klyftor, minskad tillit och försämringar för människor som har störst behov av att välfärden fungerar.
Tilliten till demokratin minskar när politiska partier för fram grundlösa och falska budskap.
Nya beslut i rätt riktning kan tas av en ny regering, så att samhället ställs om till ökad materiell hållbarhet. Däremot tar” skyll dig självkulturen”, egoismen och bristen på tillit till andra människor lång tid att förändra.
Utöver frustrationen över dagens ”åt fel håll politik” så mår jag bra. Har orkat mycket idag.
Astrar i olika skeden av sitt blommande liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar