måndag 28 maj 2012

Ålder tid och identitet

En stor del av mitt liv och mina tankar har jag ägnat åt politik, åt att försöka påverka samhället i den riktning jag tror på. Detta är en del av min identitet som jag är stolt över. Jag har delvis valt politisk aktivitet före sociala relationer och ledighet. Det har varit medvetna val som jag inte ångrar.

Men jag märker att jag väljer att använda min tid och tankekraft på ett annat sätt nu. Mina ideal och politiska grundsyn har inte förändrats, men mer tid går till sociala relationer och till närmaste familjen. Likaså lägger jag mer tanketid på dåtiden och nutiden än jag gör på framtiden. Det är också medvetna val. Jag är helt enkelt mindre engagerad i omvärlden och mer i min närhetsmiljö och min egen livskvalitet.
Några säger åt mig att jag har gjort mitt, nu är det andras sak att ta över. Detta budskap har jag svårt för. Tycker att en har ett ansvar för sin omvärld. Samtidigt så är det väl bara att inse att min glöd och mitt engagemang har minskat. Och utan lust att agera, så sprider jag framförallt moraliserande pliktkänslor. Plikten framför lusten påverkar såväl mig själv som andra negativt. Jag tror alltså på att framförallt följa lustprincipen och inte pliktprincipen, under förutsättning att jag tar ansvar för det jag åtagit mig. Och framförallt så vill jag inte åta mig saker för att jag tidigare i mitt liv har åtagit mig väldigt mycket.
Tror det är viktigt att inte bara rulla på i gamla hjulspår utan istället inse att när jag förändras så gör jag på andra, nya sätt utifrån nya plattformar i livet. Om detta sedan har med ålder, sjukdom eller livssituation att göra vet jag inte.
Bilderna från min gamla trädgård är jag glad över. Njuter av att se alla olika växterna, men också av att det jobb jag lade ner på att öka artirikedomen finns kvar i form av bilder. Med hjälp av bilderna gör jag också återblickar från mitt tidigare liv och mår gott

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar