söndag 25 september 2011

Acceptans och ojämlikhet

Lyssnar på ”Vård på olika villkor”. Vilken behandling du får kan bero på klasstillhörighet. Svensk sjukvård är inte jämlik. P1 har sänt tre av fem program i serien.

Dagens tema var dyrare mediciner till rika. Förra veckan handlade det om kortare liv för lågutbildade. Flera bröstcancerpatienter blev då intervjuade. Inslaget hänvisar också till socialstyrelsens rapport ”Cancer i Sverige”.

Rapporten visar att skillnaden är större mellan socioekonomiska grupper, både när det gäller insjuknade och överlevnad, än mellan olika regioner. Läs rapporten här.

Har skrivit många motioner till vänsterpartiets kongress. En handlar om klass som diskrimineringsgrund.

Så här har jag formulerat mig

”I nuvarande diskrimineringslag finns sju diskrimineringsgrunder, nämligen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder sexuell läggning och ålder. En för vänsterpartiet viktig grupp saknas, nämligen klasstillhörighet. I forskningen förekommer ofta klass eller socioekonomiska faktorer, när olika maktordningar i samhället redovisas och analyseras.

Det är den enskilde som själv ska definiera klasstillhörighet, precis som den enskilde själv idag definierar etnisk tillhörighet. Om diskrimineringsgrunden klass införs i diskrimineringslagen bidrar det till att utbildningsanordnare på en mer strukturerat sätt utifrån diskrimineringslagens kapitel 3 Aktiva åtgärder ska motverka att barn/elev/studenter diskrimineras utifrån klasstillhörighet.”

I P1:s Vård på olika villkor framkommer att människor diskrimineras utifrån klasstillhörighet. Elever i skola drabbas också av strukturell diskriminering. Ett skäl till sämre vård och sämre resultat i skolan kan bero på att en lågutbildad person inte kräver sin rätt. En annan att en underordnar sig och litar på systemet och en tredje att en inte kommunicerar på samma sätt som en högutbildad. Ren diskriminering där en inte får samma information och erbjudande är nog ganska vanligt. Ansvaret ska självklart inte ligga på individen, utan offentliga sektorn har ansvar för att alla får likvärdig vård och utbildning. När samhället inte tar sitt ansvar så måste individen däremot stå på sig.

Även olika folkgrupper värderas olika. Det finns en hierarki där vissa folkgrupper värderas högre än andra. Väst har accepterat att Israel på ett olagligt sätt kränker, fängslar och mördar palestinier . Även ledare för folkgrupper måste ibland stå på sig för att synliggöra och förändra maktordningar. Tror det är nödvändigt att palestinierna gör det.

” Palestinierna kommer bara att gå in i nya förhandlingar med Israel, om Israel stoppar allt bosättningsbyggande på ockuperad palestinsk mark och går med på att förhandla på basen av de gränser som gällde innan Västbanken, Gaza och östra Jerusalem ockuperades, sa Abbas.”

Läs och lyssna på P1


För övrigt är min ork sämre. Grät när jag gick hem från gårdagens seminarium. Grät när jag vandrade i skogen idag. Gråter för att jag har svårt att acceptera att jag orkar så lite, att handen fungerar dåligt och att jag nog inte får leva så länge till. Vill inte acceptera min kropps begränsningar. Tidigare när jag blivit sämre har jag fått behandlingar som hjälpt och så har jag återhämtat mig. Nu vet jag inte om förbättring är möjlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar