tisdag 28 juni 2011

Fort Europa

Jag bor i Fort Europa,
en världsdel som tar sig rätten att definiera sanningen om andra,
en världsdel som ständigt definierat människor av olika kategorier som goda eller onda,
som p.g.a girighet slagit sönder fungerande strukturer i andra länder och sedan benämnt befolkningen som primitiva

Jag är medborgare i Fort Europa,
där media och många politiker talar om *illegala flyktingar och *illegala migranter,
en sammanblandning av begrepp och ett ordbruk som misstänkliggör människor och flyktingskap,
ett maktspråk som osynliggör många individers behov och utsatthet

Jag har varit heltidspolitiker i Fort Europa,
har ibland haft intressanta samtal med förtroendevalda från andra partier,
men alltför ofta blivit objektifierad av andra med åsikter och ståndpunkter jag varken har eller har haft,
debatterat med andra som sett politik som en tävling och det egna partiet - inte samhället som det viktigaste

Jag tillhör vänstern i Fort Europa,
en vänster där många tror sig ha sanningen om vägen till det goda samhället,
där en del tror sig ha mer rätt än andra,
där några tror att allt blir bra när revolutionen väl är genomförd och arbetarklassen fått makten

Jag bor i en stad i Fort Europa,
där det på den gamla universitetsbyggnaden står ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”,
där en stor andel av över- och medelklassens män är med i gammaldags odemokratiska ordnar,
**ordenskap som bygger på lojalitet, hemlighet och sanning

Jag är människa i Fort Europa,
en människa bland miljarder andra som ibland tror mig ha rätt,
som grundar mina tankar i socialism, feminism, mänskliga rättigheter och öppenhet,
som ansluter mig till ett postmodernistiskt tänkande att sanningen enbart kan vara tillfällig och spegla en viss grupps syn på världen under en viss historisk tidpunkt,
som tror att nya beskrivningar av världen skapar nya former av förtryck men att en bättre mänskligare värld är möjlig

Jag är, bor och lever nu

*Illegala flyktingar finns inte som juridiskt begrepp. En flykting är en person som flyr sitt hem på grund av fruktan att utsättas för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Det finns internflyktingar och flyktingar som har korsat gränser. Källa Amnesty

*Illegala migranter finns inte som juridiskt begrepp. En migrant är en person som har lämnat sitt hemland och befinner sig i ett annat land tillfälligt eller permanent. Den som inte har tillstånd att vistas i det andra landet är en irreguljär migrant. Irreguljära migranter är en av de mest utsatta grupperna i dag och ofta rättslösa. Källa Amnesty

**Läs t ex Frimurordens grundvalar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar