söndag 15 maj 2011

Kartan, verkligheten och bröstcancercentrum i Uppsala

Politiska ideologier är nödvändiga. Genom ideologin synliggörs ett partis värderingar, samhällssyn och människosyn. Jag vet som väljare vilka politiska ställningstaganden jag kan förvänta mig, oavsett ekonomin är god eller intäkterna sjunker. Ideologi ger kompassen framåt och ökar långsiktigheten i politiken. Jag tror att utan ideologisk övertygelse om att en annan världsordning är möjlig, kommer människan inte kunna överleva på vårt klot.

Lyssnade på Ann-Cathrine Jungar i OBS Kultur och idédebatt.

Folkstyrelsen vilar på tanken att varje medborgare är förmögen att bedöma vad som ligger i hans eller hennes eget intresse och är kompetenta att fatta egna beslut . Folkstyre är en nödvändig grund för samhället. Makthavare som inte står upp för den politik de gått till val på ska kunna avsättas. Folkstyre handlar om maktdelning – en människa – en röst. Samtidigt är samhället oerhört komplext och folkbildning viktigt. Politiskt beslutsfattande bör också bygga på kunskap. Det är svårt att som väljare sätta sig in i alla olika aspekter som ska vägas samman innan beslut tas.

Därför behöver jag som väljare kunna lita på att om den politiska kartan, ideologin, inte stämmer med verkligheten så ska politikerna inte dölja verkligheten, fakta och statistik. Därför är det också viktigt med oppositionspartier. Likaså med öppenhet och yttrandefrihet.

”Populismens uppfattning om demokratisk representation är att de valda politikerna ska spegla väljarnas åsikter. En folkvald ska inte agera utifrån en ideologisk övertygelse, övertala eller försöka förändra, utan snarare stryka medhårs och underbygga förutfattade meningar. ” enligt Ann-Cathrine Jungar.

Populistens vilja att stryka medhårs är farliga för demokrati och långsiktig hållbarhet. Men ideologisk stelbenthet och ovilja att ändra besluten om kartan inte stämmer med verkligheten är också farliga för demokratin och långsiktigheten.

Gillar Ann-Cathrine Jungas slutord

”Kanske populismens framgångar delvis är en konsekvens av att politiker som både vill lyssna och leda är en bristvara även i de etablerade partierna?”

Tycker att Alliansen i Uppsalas debattartikel om heltider är ett exempel på ideologisk blindhet. Alliansen påstår att konkurrensutsättning av offentligt driven verksamhet gynnar arbetstagarna och ger dem bättre villkor. Läs gärna hela debattartikeln ”Fler som vill ska jobba heltid

Alliansen skriver

”Deltidsanställningarna inom kommunen har minskat med nära 3 procent bara under senaste året. När kommunen konkurrerar med enskilda aktörer som erbjuder heltidsanställningar stimulerar det fram förbättringar också på kommunalt drivna arbetsplatser. Det tyder också på att det finns effektivitetsvinster att hämta. Kan enskilda aktörer erbjuda heltid bör kommunen också kunna göra det i högre grad.”

Jag jobbar på den förvaltning där merparten av kommunens anställda jobbar. Förändringar hos oss påverkar därför medarbetarstatistiken. På vår förvaltning har inte bedrivits något målmedvetet aktivt arbete för att öka antalet heltidstjänster. Däremot finns det sådana planer. Det som däremot skett är att över tusen kommunanställda tvingats över till privat verksamhet inom hemtjänst och äldreboende. Den statistik som alliansen skriver om beror nog på att en stor andel tidigare medarbetare inom Vård & omsorg inte längre är kommunanställda, alltså den personalgrupp där det finns flest deltider.

Det skulle dessutom vara intressant att kartlägga arbetsvillkoren för dagens anställda inom privat äldreomsorg. Jag är övertygad om att det mesta blivit sämre. Hör många sådana berättelser. Tror inte heller att lärare i friskolor har bättre villkor. Alliansens ideologi att konkurrens gynnar medarbetarna stämmer knappast med verkligheten.

När Alliansen vann landstingsvalet 2006 i Uppsala län, privatiserades mammografin. Därefter har det blivit en smärre katastrof för kvinnor med trolig bröstcancer. Den privata verksamheten prioriterar nu rutinundersökningar av kvinnor, före kvinnor som fått remiss till mammografin. Har du en av läkare konstaterad knöl i ditt bröst får du väntan flera veckor. Snygg statistik på rutinundersökningarna har blivit viktigare än kvinnors hälsa. Så här skriver en kvinna på Facebook i den öppna gruppen ”Öppna bröstcentrum i Uppsala”

”Den långa väntan för operation är en rejäl plåga. Rädslan för spridning är enorm! Varje dag räknas. Jag försöker tänka positivt. Vet att det går att bota. Försöker vara den spralliga, bustokiga mamma som jag brukar vara men tror att mina barn känner min oro. Det var ju ett tag sen jag hörde pojken säga: "Mamma, du är pinsam!" och dessa ord saknar jag.”
Och

”Viktigt också att tillägga att när Akademiska sjukhuset ägde mammografin har man, vid osäkerhet efter en rutinmammografiundersökning gjort ultraljud under samma undersökningstillfälle. (det vet jag av egen erfarenhet) Men på Avesina, när jag var klar med den mammografiska undersökningen kom en sköterska fram och sa: "Vi gör inget mer idag. Om du kom med remis från läkare skulle vi göra ultraljud, men iom att du kommer för en rutinundersökning så kommer vi att titta på bilderna och sen får du brev hem."
Och

Jag har idag skickat ytterligare mejl till Landstingets ordförande Anna-Karin Klomp (KD) som lovade svara på mina frågor, svar som aldrig kommit.
Mina frågor till Anna-Karin:
1. Är det acceptabelt gå i 2 månader med upptäckt tumör innan man får komma till kliniskundersökning, och opereras först tre månader efter att tumören upptäcktes?
* rutinundersökningen: 23 feb
* Kliniskundersökning: 19 apr
* operation: 18 maj

2. Begriper ni, "ledningen" att cancer sprider sig?

3. Kan ni ana er hur dåligt vi patienter mår rent psykiskt?

4. Tycker ni det är acceptabelt att på operationsdagen ska vi först till Avesina (på stan), sen till Nuclear medicin (ing. 79) sen till gyn op (ing. 96) och sen ska personal åka med tumören till Avesina (på stan) medans vi ligger under narkos??

5. Vad tänker ni göra åt saken???”


Få se hur många kvinnor som ska behöva drabbas innan Alliansen släpper sin låsning vid att konkurrensupphandling och privatisering är bäst, om de överhuvudtaget vill inse att deras ideologiska karta inte stämmer med verkligheten. Starta ett bröstcancercentrum nu, som drivs i sin helhet av Akademiska sjukhuset!!!

Här kan du läsa om oppositionens agerande. Socialdemokraterna driver frågan om ett bröstcancercentrum och vänsterpartiet visar varför inte vården ska privatiseras

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar