tisdag 1 mars 2011

Drev och demonisering

Lyssnar på alla intressanta P1 program om Olof Palme. Tänker runt vem/vilka som hade makten över dagordningen? Vem/vilka har bidragit mest till bilderna av personen Palme?

Palme var en av makthavarna som utvecklade Sverige till världens mest ”jämställda land”. I Sverige ökade jämlikheten, vi fick MBL- förhandlingsrätt, studiebidrag och studielån för att läsa på universiteten, KomVux utvecklades m.m. Det finns många brister i den välfärd som byggdes, men många steg gick i rätt riktning.

Själv gick jag i demonstrationstågen och skrek ”Palme och Geijer – Nixons lakejer”. Att Palme gick i täten på demonstrationstågen för Vietnamns rätt att själva bygga sitt land utan bombningar från USA var jag inte medveten om. Vilka krafter hade intresse i att vi agerade på detta sätt. Hur kunde jag vara så okunnig och blåögd?

Högern konstruerade bilden av Palme som en person som försökte införa Sovjetkommunism i Sverige, samtidigt som Palme var emot kommunismen. Lyssnade på Åsa Mobergs bild av mötena med Palme under kärnkraftsdebatterna på slutet av 70-talet. Hon beskrev honom som en konstruktiv och sympatisk ”motståndare” i debatterna. Lyssna på Åsa Mobergs bilder av Palme i Kosmo. Hörde samtidigt på Ulf Adelssons beskrivning av Palme som en person som såg sina meningsmotståndare som fiende i gårdagens program Olof Palme.

Drevet mot Olof Palme ökade över tid. Enligt dåvarande högerledaren Ulf Adelsson var han en person som drog upp hårda skiljelinjer. Jag tror att Ulf Adelssons beskrivning beror på att Palme hade modet att stå upp mot högerkrafterna, istället för att underordna sig borgerliga normer. Högern sätter upp gränserna för vad som är tillåtet att göra i ett borgerligt samhälle och den som överskrider dessa gränser blir utsatt. Den som då försvarar sig med samma mynt definieras som den elake, ondskefulle etc. Samma försök till demonisering sker från vänster, men vänstern har inte samma inflytande över dagordningen.

Mona Sahlin är en annan socialdemokrat som har varit utsatt för drev när hon var tilltänkt som partiledare efter Ingvar Carlsson. Då tror jag att det framförallt handlade om att Mona hade fel kön

Borgerliga media har delvis makt att sätta dagordningen, men detta är inte tillräckligt för att förstå de mekanismer som gör att människor demoniseras. Det finns inga tydliga ansvariga att peka ut och avsätta, makten att demonisera människor är betydligt mycket mer komplext än så. Det handlar mycket om klass, men också om makten utifrån kön, etnicitet, religionstillhörighet, hudfärg.
Jag tänker att det är nödvändigt att granska materiella resurser, vem som äger vad osv. Men det är också viktigt att förstå hur normer konstrueras och därmed tänka intersektionellt.

Oavsett partifärg kommer statsministrar och partiledare att vara utsatta för kritik både från höger och vänster. Jag deltog i aktiviteter från vänster när Olof Palme var statsminister och partiledare. Det jag kan lära mig av min aktivism från 70-talet är att inte se saker i svartvitt. Verkligheten är visserligen komplex och måste förenklas för att bli begriplig. Utan begripliga mönster och försök till att förstå strukturer blir allt bara förvirring.

Jag tycker att det ingår i att vara människa att ta ställning utifrån hur jag tolkar verkligheten. Men om människor och grupper demoniseras och stereotypiseras så bör jag också försöka förstå vilka som gynnas och är drivande i denna process.

För övrigt hade jag en lugn start på min dag. Gjorde hela mitt yogaprogram innan jag tog bilen till jobbet halv tolv. Dagens seminarium om jämställdhet och mångfald som jag jobbat med i flera månader blev lyckat. Fick också positiv feedback efter nästa möte där jag pratade likabehandlingsplaner för en grupp medarbetare inom särskolan. Närjag kom hem värkte en bröstkota. Tog en Citodontqblett mot smärtan, värmde min vetekudde och la över kotorna, värmde färdiglagad mat och åt och nu är jag tillbaka i min sköna säng.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar